ANISZEWSKIN SIJOITUSVARANTO OY AB 

ANISZEWSKI INVESTMENT RESERVE LTD.              

AIFRES  [ANISZEWSKI INVESTMENT FINLAND]

Suomalainen sijoitus- ja omaisuudenhoitoyhtiö / Finnish investment and property management company. Kotikunta / Home city: HELSINKI

2020•Toiminnan 7.  vuosi                                                              2020• The 7th year of activity                                                                         

 
 

• Liiketoiminta/Business activity:

- Sijoitus ja omaisuuden hoito:  - Investment and property management: Arvopaperikauppa / Holdings market [Finland and worldwide]

-Sijoitus ja omaisuuden hoito: - Investment and property management:   Osake- ja kiinteistöomaisuus / Share and real estate

-Sijoitus ja omaisuuden hoito:  - Investment and property management: Valuuttakauppa / Exchange trading

-Sijoitus ja omaisuuden hoito: - Investment and property management: Jalometalli ja raaka-aineet / Precious metalls and raw material stock

- Sijoitus ja omaisuuden hoito: - Investment and property management: Pörssiosakkeiden arviointi / Stock exchange evaluation

- Sijoitus ja omaisuuden hoito: - Investment  and property  management: / Neuvonta / Consulting   

 


Mahdollisuuksia! Möjligheter! A fair chance of success!

• Uutisia:                  News:

-Käytössä oleva tarjous: / Current offer: Myydään yhtiön osakkeita [Aifres] päivähintaan [1 euro/kpl alkaen]   / Shares of the Aifres company are selling at a market price [from 1.00 euro per unit] 

- Sijoitusprojekti Huoleton arki ottaa uusia osallistujia.Tiedustelut sähköpostitse. / Carefree everyday investment project is open for new participants.  

- Sijoitusakatemiaan voidaan ilmoittautua sähköpostitse. / Investment academy welcomes applications by e-mail.

- Sijoitusneuvonta ja -arviointi  sopimuksella 24 tuntia vuorokaudessa   /   Both  investment  consultation and evaluation service on agreement

- Seuraava osinkomaksu / Next divident payment: 31.12.2020 / 2020.12.31Tervetuloa yhtiömme asiakas- tai omistajakuntaan! You are welcome to be a customer or the owner of our Company! 

SINULLA ON MAHDOLLISUUS TULLA PITKÄAIKAISEKSI SIJOITTAJAKSI JO  YHDELLÄ     

 SENTTILLÄ (0.01€) PÄIVÄSSÄ! 

YOU HAVE A POSSIBILITY TO BE A LONG-TIME INVESTOR EVEN BY ONLY ONE CENT (0.01€) PER DAY!  

      

YHTEYS/CONTACT sähköposti / e-mail:  digitoimisto@aifres.fi

or  by post 

ANISZEWSKIN SIJOITUSVARANTO OY AB       PL 263   00101 HELSINKI     FINLAND

Digitoimistomme  on auki 24 tuntia vuorokaudessa myös poikkeusoloissa (pandemia).

Our e-office is  open 24 hrs each day during a pandemic time also. 


-----------------------------------------------------------------------
3.VUOSINELJÄNNES 2020/ The 3rd quarter of 2020

TULOSLASKELMA / PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(Suuntaa antava / Guiding)

Net profit per share -0.0000854407€ 

---------------------------------------------------------------------


Yhtiön toimitusjohtajan mietteitä 

sijoitustoiminnasta ja sijoittajasta:

(Mietteitä: kun lainataan, on mainittava lähde tekijänoikeuslain mukaisesti)


Jokaisella ihmisellä on oikeus ja mahdollisuus toimia sijoittajana. Siihen tarvitaan vain omaa
ajatusta ja vähintään yksi sentti rahaa. Harrastuksenakin sijoittaminen on
peli, jossa on vähintään kaksi pelaajaa: ihminen ja markkinavoimat. Pitkällä
aikavälillä ihminen voittaa aina. Lyhyellä aikavälillä tässä pelissä on aina
voittaja ja häviäjä tai peli päättyy tasapeliin.


Sijoitusta voidaan verrata puutarhakasviin. Sen tarkoituksena on olla                             

tarpeellinen ja kasvaa isommaksi sekä kauniimmaksi.

Kuka ei arvosta yhtä senttiä, voi joutua rahapulaan ja köyhyyteen.
Yksi sentti on todellisuudessa paljon rahaa. Se on kuusi edellisen valuutan,
Suomen markan, penniä. Ilman yhtä senttiä ei voida Euroopassa ostaa
miljoonaomaisuutta. Suomen kaupankäynnissä vallitseva käytäntö (pyöristys 2
senttiä alas ja ylös) ei tarkoita yhden sentin arvon alentamista tai
vähentämistä. Se on rahan käyttökustannusten säästöä, mikä tekee yhdestä

sentistä Suomessa vielä arvokkaamman. Yksi sentti on edellytys sille, että ihminen

omistaa rahakolikon, joka sijoitettuna voi tuoda lisää yhden sentin kolikoita ja menestyksen tunnetta,

onnea sekä onnellisuutta. Sijoittajan ei tarvitse olla rikas, jotta hän on tyytyväinen ja onnellinen.

Ahneus ei ole sijoittajan henkinen ominaisuus.

Köyhät ihmiset tarvitsevat enemmän tuottavaa omaa
sijoitustoimintaa kuin rikkaat. Rahan niukkuus tuo hyvin usein sijoitustoiminnassa
voitto, kun taas rahan paljous on voittoa tuhoavaa energiaa.


Pelko ja toivo kulkee aina mukana sijoittajan taskussa. Rahan
paljous lisää pelon tunnetta, kun taas rahan niukkuus lisää voiton toivoa
sijoitustoiminnassa.


Sijoitustoiminnan on oltava järkevää. Ei ole kuitenkaan varmaa,
että sen tulos tulee olemaan järjen mukainen.


Sijoitustoiminnassa verotus on vahva taustavaikuttaja. 

Raha on aina kosmopoliitti. Sijoitus on aina sidottu
tiettyyn paikkaan.


Riski on samanaikaisesti sijoittajan taivas ja helvetti.


Sijoituksen onnistumista voidaan arvioida vain silloin, kun
sijoitusta ei enää ole.


Häviäminen sijoitustoiminnassa voi olla myös sijoittajan
voitto.


Lama on aina huono sijoituksen loppu. Se on kuitenkin aina hyvä sijoituksen alku.


Sijoitus suojelee inflaation vaikutuksesta. /  Investment protects against inflation.


Vaikka juokseva finanssipolitiikka on talouden taustaohjaaja, sijoitustoiminnassa tärkeintä on tavallisen ihmisen
tulevaisuuden näkymä, hänen nettotulonsa ja niiden ostovoima. Sijoitustoiminta on samanaikaisesti kulutus-, säästö-,

investointi- ja veronmaksutoimintaa, muttei riskitöntä sellaisenaan. Hyvinvointiyhteiskunta toteutuisi parhaiten
tasa-arvoisesti silloin, kun sen kaikki jäsenet olisivat samanaikaisesti myös sijoittajia
.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANISZEWSKIN SIJOITUSVARANTO OY AB:n omistamat (TOP 5)  osakkeet ovat seuraavat:

The most owned shares (TOP 5) by ANISZEWSKI INVESTMENT RESERVE LTD. are as following:


FINLAND - TOP 5: 

USA - TOP 5: 

GERMANY-TOP 5: 

SWEDEN - TOP 5: 

HOLLAND - TOP 5:

FRANCE - TOP 5: 

CANADA - TOP 5: 

SWITZERLAND - TOP 5: 

DENMARK - TOP 5:  

NORWAY - TOP 5:

BELGIUM - TOP 5:

PORTUGAL - TOP 5: 

SPAIN - TOP 5: 

ITALY - TOP 5: