ANISZEWSKIN SIJOITUSVARANTO OY AB 

ANISZEWSKI INVESTMENT RESERVE LTD.              

AIF  [ANISZEWSKI INVESTMENT FINLAND]

Suomalainen sijoitus- ja omaisuudenhoitoyhtiö / Finnish investment and property management company. Kotikunta / Home city: HELSINKI

2019•Toiminnan 6. vuosi                                                                                     2019• The 6th of age                                                                        

Raha ei puissa kasva mutta tulee rahan luo!  Money doesn´t grow on trees but money makes money!

• Liiketoiminta/Business activity:

- Sijoitus ja omaisuuden hoito:  - Investment and property management: Arvopaperikauppa / Holdings market [Finland and worldwide]

-Sijoitus ja omaisuuden hoito: - Investment and property management:      Osake- ja kiinteistöomaisuus / Share and real estate

-Sijoitus ja omaisuuden hoito:  - Investment and property management: Valuuttakauppa / Exchange trading

-Sijoitus ja omaisuuden hoito: - Investment and property management: Jalometalli ja raaka-aineet / Precious metalls and raw material stock

- Sijoitus ja omaisuuden hoito: - Investment and property management: Pörssiosakkeiden arviointi / Stock exchange evaluation

 -Sijoitus ja omaisuuden hoito: - Investment and property management: Sijoitussuunnitelmat / Plans for investment

 -Sijoitus ja omaisuuden hoito: - Investment and property management:  Huoleton arki –sijoitusprojekti / Carefree everyday -Investment Project      

 -Sijoitus ja omaisuuden hoito: - Investment and property management: Sijoitusakatemia / Investment academy. 

 -Sijoitus ja omaisuuden hoito: - Investment and property management: Käytännön kauppa (laki, vero ja välitys) -konsultointipalveluprojekti / Consultants service project:  practical business (law and taxes and agency).   

 


Mahdollisuuksia! Möjligheter! A fair chance of success!

• Uutisia:                  News:

-Käytössä oleva tarjous: / Current offer: Myydään yhtiön osakkeita [Aifres] päivähintaan [1 euro/kpl alkaen]  Tiedustelut digitoimisto@aifres.fi / Shares of the Aifres company are selling at a market price [from 1.00 euro per unit]  For  more information digitoimisto@aifres.fi

- Sijoitusprojekti Huoleton arki ottaa uusia osallistujia.Tiedustelut sähköpostitse. / Carefree everyday investment project is open for new participants. More information by digitoimisto@aifres.fi

- Sijoitusakatemiaan voidaan ilmoittautua sähköpostitse. / Investment academy welcomes applications by digitoimisto@aifres.fi

- Sijoitussneuvonta ja -arviointi  sopimuksella 24 tuntia vuorokaudessa by digitoimisto@aifres.fi  /   Both  investment  consultation and evaluation service on agreements  24 hrs each day  by digitoimisto@aifres.fi


Tervetuloa yhtiömme asiakas- tai omistajakuntaan! You are welcome to be a customer or the owner of our company!  
Yhtiömme  ostosuositukset maailman  pörsseissä lokakuun 2019  aikana:    Share  purchase  recommendation by our Company on the World  bourses for October 2019

EI  OSTOSUOSITUKSIA. NO SHARE PURCHASE RECOMMENDATIONS.

Perustelut:       Statement of  the reasons:

1. Listatut yhtiöt  ovat selvästi yliarvostettuja todelliseen arvoonsa ja tulokseensa verrattuna. The companies  on the stock exchanges  are clearly  overvalued  in  comparison with both their true value and economic results.

2. Hintakupla  keskimäärin yli 33 %.  Price bubble in average over 33 per cent.

3. Tarjonta ylittää kysynnän.  The supply exceeds the demand.

4. Epävakaat  markkinat ja huono ilmapiiri. Both unstable market and tense market climate.

5.  Lokakuun 2019 pörssisijoitusriskin indikaattoriarvio on 74.91%.  Strong risk indicator (74.91 per cent)  for stock Exchange investments in October 2019.
Ytesteys j ta yhteistmyöehdotukset sähköpostilla: digitoimisto@aifres.fi

Contact and business propositions by digitoimisto@aifres.fi  are welcomed. 


SINULLA ON MAHDOLLISUUS TULLA PITKÄAIKAISEKSI SIJOITTAJAKSI JO  YHDELLÄ SENTTILLÄ (0.01€) PÄIVÄSSÄ!             

YOU HAVE A POSSIBILITY TO BE A LONG-TIME INVESTOR EVEN BY ONLY ONE CENT (0.01€) PER DAY!