ANISZEWSKIN SIJOITUSVARANTO OY AB 

ANISZEWSKI INVESTMENT RESERVE LTD.              

AIFRES  [ANISZEWSKI INVESTMENT FINLAND]

Suomalainen sijoitus- ja omaisuudenhoitoyhtiö / Finnish investment and property management company. Kotikunta / Home city: HELSINKI

2020•Toiminnan 7.  vuosi                                                              2020• The 7th year of activity                                                                         

 
 

• Liiketoiminta/Business activity:

- Sijoitus ja omaisuuden hoito:  - Investment and property management: Arvopaperikauppa / Holdings market [Finland and worldwide]

-Sijoitus ja omaisuuden hoito: - Investment and property management:   Osake- ja kiinteistöomaisuus / Share and real estate

-Sijoitus ja omaisuuden hoito:  - Investment and property management: Valuuttakauppa / Exchange trading

-Sijoitus ja omaisuuden hoito: - Investment and property management: Jalometalli ja raaka-aineet / Precious metalls and raw material stock

- Sijoitus ja omaisuuden hoito: - Investment and property management: Pörssiosakkeiden arviointi / S   tock exchange evaluation

- Sijoitus ja omaisuuden hoito: - Investment  and property  management: / Neuvontapalvelu / Consultant service   

 


Mahdollisuuksia! Möjligheter! A fair chance of success!

• Uutisia:                  News:

-Käytössä oleva tarjous: / Current offer: Myydään yhtiön osakkeita [Aifres] päivähintaan [1 euro/kpl alkaen]   / Shares of the Aifres company are selling at a market price [from 1.00 euro per unit] 

- Sijoitusprojekti Huoleton arki ottaa uusia osallistujia.Tiedustelut sähköpostitse. / Carefree everyday investment project is open for new participants.  

- Sijoitusakatemiaan voidaan ilmoittautua sähköpostitse. / Investment academy welcomes applications by e-mail.

- Sijoitussneuvonta ja -arviointi  sopimuksella 24 tuntia vuorokaudessa   /   Both  investment  consultation and evaluation service on agreemen

Tervetuloa yhtiömme asiakas- tai omistajakuntaan! You are welcome to be a customer or the owner of our Company! 

SINULLA ON MAHDOLLISUUS TULLA PITKÄAIKAISEKSI SIJOITTAJAKSI JO  YHDELLÄ     

 SENTTILLÄ (0.01€) PÄIVÄSSÄ! 


YOU HAVE A POSSIBILITY TO BE A LONG-TIME INVESTOR EVEN BY ONLY ONE CENT (0.01€) PER DAY!  

  
       

YYHTEYS/CONTACT sähköposti / e-mail:  digitoimisto@aifres.fi

or  by post 

ANISZEWSKIN SIJOITUSVARANTO OY AB       PL 263   00101 HELSINKI     FINLAND

Digitoimistomme  on auki 24 tuntia vuorokaudessa myös poikkeusoloissa (pandemia).

Our e-office is  open 24 hrs each day during a pandemic time also. 


2.VUOSINELJÄNNES 2020/ The 2nd quarter of 2020

TULOSLASKELMA / PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(Suuntaa antava / Guiding)

BALANCE/TASE      113 500.00 €

Perpetual  68 200.00 € 

Turned  45 300.00 €

Own capital  38 700.00€

External capital 74 800.00€

 Sales in total  156 000.00€

Net profit per share +0.000017 €