ANISZEWSKIN SIJOITUSVARANTO OY AB 

ANISZEWSKI INVESTMENT RESERVE LTD.              

AIFRES  [ANISZEWSKI INVESTMENT FINLAND RESERVE]

Suomalainen sijoitus- ja omaisuudenhoitoyhtiö / Finnish investment and property management company. Kotikunta / Home city: HELSINKI

2021•Toiminnan 8.  vuosi                                                              2021•The 8th year of activity

2022  Toiminnan 9. vuosi                                                                                    2022 The 9th year of activity                                                                         

 • Liiketoiminta/Business activity:

- Sijoitus ja omaisuuden hoito:  - Investment and property management: Arvopaperikauppa / Holdings market [Finland and worldwide]

-Sijoitus ja omaisuuden hoito: - Investment and property management:   Osake- ja kiinteistöomaisuus / Share and real estate

-Sijoitus ja omaisuuden hoito:  - Investment and property management: Valuuttakauppa / Exchange trading

-Sijoitus ja omaisuuden hoito: - Investment and property management: Jalometalli ja raaka-aineet / Precious metalls and raw material stock

- Sijoitus ja omaisuuden hoito: - Investment and property management: Pörssiosakkeiden arviointi / Stock exchange evaluation

- Sijoitus ja omaisuuden hoito: - Investment  and property  management: / Neuvonta / Consulting   

 

Mahdollisuuksia! Möjligheter! A fair chance of success!

• Uutisia:                  News:

-Käytössä oleva tarjous: / Current offer: Myydään yhtiön osakkeita [Aifres] päivähintaan [1 euro/kpl alkaen]   / Shares of the Aifres company are selling at a market price [from 1.00 euro per unit] 

- Sijoitusprojekti Huoleton arki ottaa uusia osallistujia.Tiedustelut sähköpostitse. / Carefree everyday investment project is open for new participants.  

- Sijoitusakatemiaan voidaan ilmoittautua sähköpostitse. / Investment academy welcomes applications by e-mail.

- Sijoitusneuvonta ja -arviointi  sopimuksella 24 tuntia vuorokaudessa   /   Both  investment  consultation and evaluation service on agreement

 

Tervetuloa yhtiömme asiakas- tai omistajakuntaan! You are welcome to be a customer or the owner of our Company! 

 

SINULLA ON MAHDOLLISUUS TULLA PITKÄAIKAISEKSI SIJOITTAJAKSI JO  YHDELLÄ   SENTTILLÄ (0.01€) PÄIVÄSSÄ! 

YOU HAVE A POSSIBILITY TO BE A LONG-TIME INVESTOR EVEN BY ONLY ONE CENT (0.01€) PER DAY!  

     

YHTEYS/CONTACT sähköpostilla / by e-mail:  aifresinfo@gmail.com

or  by post 

ANISZEWSKIN SIJOITUSVARANTO OY AB       PL 263   00101 HELSINKI     FINLAND

 

Digitoimistomme  on auki 24 tuntia vuorokaudessa.

Our e-office is  open 24 hrs each day. 

 

-----------------------------------------------------------------------

 

Yhtiön toimitusjohtajan mietteitä 

sijoitustoiminnasta ja sijoittajasta:

(Mietteitä: kun lainataan, on mainittava lähde tekijänoikeuslain mukaisesti)


Jokaisella ihmisellä on oikeus ja mahdollisuus toimia sijoittajana. Siihen tarvitaan vain omaa
ajatusta ja vähintään yksi sentti rahaa. Harrastuksenakin sijoittaminen on
peli, jossa on vähintään kaksi pelaajaa: ihminen ja markkinavoimat. Pitkällä
aikavälillä ihminen voittaa aina. Lyhyellä aikavälillä tässä pelissä on aina
voittaja ja häviäjä tai peli päättyy tasapeliin.


Sijoitusta voidaan verrata puutarhakasviin. Sen tarkoituksena on olla                             

tarpeellinen ja kasvaa isommaksi sekä kauniimmaksi.

Kuka ei arvosta yhtä senttiä, voi joutua rahapulaan ja köyhyyteen.
Yksi sentti on todellisuudessa paljon rahaa. Se on kuusi edellisen valuutan,
Suomen markan, penniä. Ilman yhtä senttiä ei voida Euroopassa ostaa
miljoonaomaisuutta. Suomen kaupankäynnissä vallitseva käytäntö (pyöristys 2
senttiä alas ja ylös) ei tarkoita yhden sentin arvon alentamista tai
vähentämistä. Se on rahan käyttökustannusten säästöä, mikä tekee yhdestä

sentistä Suomessa vielä arvokkaamman. Yksi sentti on edellytys sille, että ihminen

omistaa rahakolikon, joka sijoitettuna voi tuoda lisää yhden sentin kolikoita ja menestyksen tunnetta,

onnea sekä onnellisuutta. Sijoittajan ei tarvitse olla rikas, jotta hän on tyytyväinen ja onnellinen.

Ahneus ei ole sijoittajan henkinen ominaisuus.

Köyhät ihmiset tarvitsevat enemmän tuottavaa omaa
sijoitustoimintaa kuin rikkaat. Rahan niukkuus tuo hyvin usein sijoitustoiminnassa
voitto, kun taas rahan paljous on voittoa tuhoavaa energiaa.


Pelko ja toivo kulkee aina mukana sijoittajan taskussa. Rahan
paljous lisää pelon tunnetta, kun taas rahan niukkuus lisää voiton toivoa
sijoitustoiminnassa.


Sijoitustoiminnan on oltava järkevää. Ei ole kuitenkaan varmaa,
että sen tulos tulee olemaan järjen mukainen.


Sijoitustoiminnassa verotus on vahva taustavaikuttaja. 

Raha on aina kosmopoliitti. Sijoitus on aina sidottu
tiettyyn paikkaan.

 

Riski on samanaikaisesti sijoittajan taivas ja helvetti.


Sijoituksen onnistumista voidaan arvioida vain silloin, kun
sijoitusta ei enää ole.


Häviäminen sijoitustoiminnassa voi olla myös sijoittajan
voitto.

 

Lama on aina huono sijoituksen loppu. Se on kuitenkin aina hyvä sijoituksen alku.

 

Sijoitus suojelee inflaation vaikutuksesta. /  Investment protects against inflation.

 

 

Vaikka juokseva finanssipolitiikka on talouden taustaohjaaja, sijoitustoiminnassa tärkeintä on tavallisen ihmisen
tulevaisuuden näkymä, hänen nettotulonsa ja niiden ostovoima. Sijoitustoiminta on samanaikaisesti kulutus-, säästö-,

investointi- ja veronmaksutoimintaa, muttei riskitöntä sellaisenaan. Hyvinvointiyhteiskunta toteutuisi parhaiten
tasa-arvoisesti silloin, kun sen kaikki jäsenet olisivat samanaikaisesti myös sijoittajia
.

 

 

Jokainen sijoitus on haaste. Joskus yhden sentin sijoitus on
isompi haaste kuin 1000 euron sijoitus. Molemmat sekä pienempi että isompi sijoituksen
riski tekee sijoituksesta haasteellisemman. Sijoitustoiminta on aina haasteellinen.
Riskitöntä sijoitusta ei ole olemassakaan.

 

Sijoituksen valearvo syntyy silloin, kun hetkessä arvo
nousee jyrkästi ilman ansiota ja syytä. Tällainen arvo on markkinavoimien
sisäisen taistelun ja manipuloinnin tulos. Markkinavoimat itse korjaavat
sijoitusten valearvot. Korjaus tapahtuu joko arvon romahduksella tai
valeosuuden poistamisella.Yhtiömme voi auttaa toteuttamaan sijoitusunelmasi sopimuksen
mukaisesti ja Suomen lain ja asetusten mukaisesti. Yhtiö ei kuitenkaan voi
luvata Sinulle etukäteen voittoja, koska mahdollinen voittosi on markkinavoimien
vallassa. Kukaan ei tiedä, missä sijoituksesi markkinavoima sijaitsee ja minkä
ansan tai mitä voittoa se sijoituksellesi virittää. Kukaan ei ole vielä nähnyt markkinavoimaa,
mutta moni on sen vallan tuntenut.

 

 

Sijoittaminen ja sijoitus katsotaan usein yhteiskunnassa talouselitiille kuuluvaksi ammatti- tai harrastustoiminnaksi. 

Pienituloisten ihmisten keskuudessa on usein epäilevä tai jopa kielteinen suhtautuminen
sijoittajiin ja sijoitustoimintaan. Se on ehkä osoitus omasta ahdingosta ja
mahdollisuuksien puutteesta. Myös yksittäiset patologiset huijaustapaukset ja
spekulaatioskandaalit talousalalla vaikuttavat syvästi tavallisen ihmisen
kielteiseen suhtautumiseen sijoittamiseen.
Todellisuudessa sijoittaminen tekee rehellisestä ihmisestä rikkaamman. Ilman
ohjattua inflaatiota yhteiskunnassa ei voi olla dynaamista kasvua ja tasapainoa.
Joka vuosi inflaatio nostaa ostettavien tavaroiden ja omaisuuden arvoa. Inflaatio ei kysy, oletko rikas vai köyhä.
Inflaatiosta on hyötyä pitkänjänteisessä sijoittamisessa. Pelkästään kulutuksessa
inflaatio alentaa ostovoimaa. Mielestäni jokainen ihminen haluaisi mieluummin
olla rikkaampi kuin köyhempi. Sijoitus antaa siihen mahdollisuuden kaikille. On
muistettava kuitenkin, ettei riskitöntä sijoitusta ole olemass
akaan.

 

 

Sijoituskannattavuuden ongelmana sijoittajan näkökulmasta on palveluntarjoajan korkeat sijoituksen ylläpito- ja muut kustannukset.
Yhdistämällä säästäminen ja sijoittaminen erityissopimuksella voi pienentää kustannuksia jopa 100%.

 

 

Sijoitustoiminnassa on aina muistettava, että on huominen. Huominen on sitä helpompaa, mitä enemmän osataan varautua sen

onnistumiseen ja haasteisiin.Tänään säästetty ja sijoitettu rahakolikko voi olla pitkän aikavälin sijoituksena seteli ja monen sukupolven

jälkeen jopa painava kultaharkko. Sijoitustoiminnan voidaan katsoa olevan osa kansalaisen vastuuta hänen ja koko yhteiskunnan huomisesta.

Sukupolvet vaihtuvat - elämä jatkuu. Jäätä jälki. Aloita sijoittaminen siten, ettei elintasosi kärsi. Ei velalla vaan säästämällä. 

 

YHTIÖN MIKROBLOGI  30.4.2021

 

Vaurastuminen on jonkinlaisen omaisuuden kokoon saamista ja sen ylläpitämistä. Se voi olla rahaa, yksilöityä materiaa,

henkinen tuote tai kirjallinen saantisopimus. Sen lähteenä on aina yksilön ponnistus säännöllisellä tai sattumanvaraisella

työllä ja teolla jonkinlaisessa tapahtumassa ja tiettynä aikana. Onnistunut sijoittaminen on yksi tie vaurastumiseen. Tällainen

sijoittaminen on nykyään kaikkien Suomen kansalaisten ulottuvilla, vaikka eri ihmisillä on toki erilaiset lähtökohdat

tähän toimintaan.Sielllä, missä pienen joukon päähuoli on rahan paljous pankkitilillä, toisten huoli on vastuullinen

selviytyminen jokapäiväisistä menoista ja velvoitteista.

 

Sijoittamista varten tarvitaan rahaa (vähintään kolikoita) ja sen verran jokainen kansalainen pystyy säästämään, jos vain halua. 

Nimenomaan, jos halua. Jos haluaa säästää. Tämä halu on monelle vieras, koska yhteiskunnassa valitsee ykikulutustrendi

ja myytti, jonka mukaan kannattaa kuluttaa ja elää tätä päivää huomista ajattelematta. Eläminen velaksi on nykyään

maan tapa, koska toistaiseksi seteleitä riittää ja rahalainaamot kilpailevat avokätisesti asiakkaista. Voi olla näinkin.

Kuitenkin on muistettavaa, että velka on helppo ottaa. Velan takaisin maksaminen ei sen sijaan ole yhtä helppoa. Lainan

ottaminen on aina riski ja sitä velanottaja kantaa hiljaisesti kulutusjuhlan aikana ja sen jälkeenkin.

 

Normaalitilanne on, että juhlat loppuvat ja arkipäivä koittaa. Toki lyhyellä aikavälillä ja projektiluonteisesti mutta maksukyvyn

mukaisesti laina joissakin tapauksissa on tarpeen ja jopa välttämätön. Pitkällä aikavälillä lainasta lainaan kulkeminen on

todellisuudessa suhteellista köyhtymistä. Toki velkoja rikastuu, mutta velanottaja köyhtyy.

 

Säästäminen sijoittamalla on siis pitkällä aikavälillä todellinen vaihtoehto kaikille. Köyhtymisen tilalle tulee vaurastuminen.

Se on hidas mutta varma prosessi. Se on lahja ja tuo elämän helpotusta tuleville sukupolville. Sitä voi tehdä pienellä vaivalla

säästämällä ja sijoittamalla siten, ettei oma elintaso kärsi. Sen voi aloittaa jo kolikolla.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

11.07.2021

 

Sijoitustoiminta on nykyään suosittu taloudellinen toiminta. Koronarajoitusten poistaminen vapauttaa uutta energiaa positiivisissa

markkinavoimissa. Kaikki kasvaa. Sinänsä kaikki kasvaa itsestään ja tekee sijoitustoiminnasta menestystarinan itsestään.

Markkinat kuumenevät, pörssit kasvavat ja rahavirrat ovat sähköisiä. Tyhjiin taskuihin tulee rahaa ja yhteiskunnalle verotuloja.

Nykytilanne ei voi kuitenkaan jatkua loputtomiin. Elvytyspaketit ja ilmainen raha loppuvat jossain vaiheessa ja kulutusjuhlan

laskut tulevat maksettaviksi. Silloin säästämiseen perustuva sijoitustoiminta ja sen uudet muodot tulevat olemaan

sijoittamisen peruskivet ja ainoat menestystarinoiden edellytykset. Yhtiömme tarjoaa ne jo nyt. Siis katsomme tulevaisuuteen

ja tuemme tällaista sijoittamista, joka estää velkaantumisen varmistaen samalla kohtuullisen vuosituoton ja kohtuullisen

vaurastuminen pikällä aikavälillä. Kohtuus kaikessa! - markkinavoimat huutavat jo nyt. Ole valmis.

 

Viim. päivitys 23.9.2021 / Last update  2021, September 23

The new home page of our company will be published on 2022, July 1th at a different site and format.